Italian Trulli
Previous
Next

Dịch vụ của chúng tôi

Hoạt động kinh doanh chính sau khi đi vào hoạt động thương mại là sản xuất Dầu nhớt (bao gồm cả OEM), cung cấp thiết bị đầu cuối, bồn chứa, dịch vụ kho bãi, nhập khẩu dầu gốc, dung môi, hóa chất và phân phối Dầu nhớt.
Play Video

Giới thiệu về Công ty TNHH Maxihub

Công ty TNHH Maxihub (Maxihub) tọa lạc tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam được thành lập lần đầu tiên bởi hai công ty là Công ty Cổ phần Hóa chất Excel (Excel) và Công ty Cổ phần Hóa chất Unishine (Unishine). Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 30 tháng 12 năm 2014, Tập Đoàn CPC Đài Loan, Công ty Cổ phần Hóa chất Excel (Excel) và Công ty Cổ phần Hóa chất Unishine (Unishine) đã ký kết hợp đồng ba bên vào ngày 28 tháng 01 năm 2015. Trong thỏa thuận đầu tư, Tập Đoàn CPC Đài Loan đã mua lại cổ phần vào ngày 25 tháng 3 năm 2016 với số vốn đầu tư là 53,500,000 đô la Mỹ (USD) trong đó vốn đã góp là 53,500,000 đô la Mỹ (USD).

Tin tức

Nhà phân phối

Tuyển dụng

Italian Trulli
Previous
Next

Dịch vụ của chúng tôi

Hoạt động kinh doanh chính sau khi đi vào hoạt động thương mại là sản xuất Dầu nhớt (bao gồm cả OEM), cung cấp thiết bị đầu cuối, bồn chứa, dịch vụ kho bãi, nhập khẩu dầu gốc, dung môi, hóa chất và phân phối Dầu nhớt.
Play Video

Giới thiệu về Công ty TNHH Maxihub

Công ty TNHH Maxihub (Maxihub) tọa lạc tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam được thành lập lần đầu tiên bởi hai công ty là Công ty Cổ phần Hóa chất Excel (Excel) và Công ty Cổ phần Hóa chất Unishine (Unishine). Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 30 tháng 12 năm 2014, Tập Đoàn CPC Đài Loan, Công ty Cổ phần Hóa chất Excel (Excel) và Công ty Cổ phần Hóa chất Unishine (Unishine) đã ký kết hợp đồng ba bên vào ngày 28 tháng 01 năm 2015. Trong thỏa thuận đầu tư, Tập Đoàn CPC Đài Loan đã mua lại cổ phần vào ngày 25 tháng 3 năm 2016 với số vốn đầu tư là 53,500,000 đô la Mỹ (USD) trong đó vốn đã góp là 53,500,000 đô la Mỹ (USD).

Tin tức

Nhà phân phối

Tuyển dụng